Waarom kiest Lieven de Key voor een huurverhoging?

Woonstichting Lieven de Key wil goede en betaalbare woningen voor onze bewoners. De huurinkomsten hebben we onder andere hard nodig voor onderhoud aan de woningen. Denk hierbij aan het verhelpen van lekkages, het onderhouden van liften en het doen van schilderwerk. Daarnaast moeten alle woningen met een energielabels E, F of G uiterlijk 2029 zijn verbeterd. Daarom zet Lieven de Key zich de komende jaren in om deze woningen energiezuiniger te maken door middel van isolatie en ventilatie en indien mogelijk zonnepanelen. Dit combineren we met gepland onderhoud. Dit wordt steeds lastiger, want de kosten voor onderhoud stijgen elk jaar. Door een huurverhoging kunnen wij de woningen goed blijven onderhouden en verbeteren. Zo zetten wij de komende jaren grote stappen in de verduurzaming en het verlagen van de energielasten.

Wanneer is mijn woning aan de beurt?
In 2023 gaan we veel woongebouwen isoleren. De planning voor de komende periode wordt nu gemaakt. Als uw woongebouw aan de beurt is, ontvangt u een half jaar van tevoren een brief. Kijk voor meer informatie op lievendekey.nl/onderhoud.

Heeft de nieuwe huurprijs invloed op mijn huurtoeslag?

Ja dat kan. Wij geven je nieuwe huurprijs door aan de Belastingdienst. Ga voor meer informatie over huurtoeslag en het maken van een proefberekening naar de website van de Belastingdienst.

Ik ben het niet eens met mijn huurverhoging. Hoe maak ik bezwaar?

Huur je een sociale huurwoning?

Via lievendekey.nl/bezwaar-indienen kun je een online formulier invullen om bezwaar te maken. Je kunt je bezwaar ook per post sturen naar:

Lieven de Key
t.a.v. Huurverhoging
Postbus 2643, 1000 CP Amsterdam.

Na het versturen van je bezwaar:

Uiterlijk 1 augustus 2023 ontvang je van ons schriftelijk antwoord op het bezwaar. Je hoeft het deel van de huurverhoging waar je bezwaar tegen maakt, niet te betalen. We raden aan om de huurverhoging die je niet hoeft te betalen te reserveren. Dat voorkomt betaalproblemen als de huurverhoging wel terecht is volgens de Huurcommissie. Kijk voor meer informatie op lievendekey.nl/bezwaar-maken.

Huur je een vrijesectorwoning, parkeerplek of andere ruimte bij Lieven de Key?

Neem dan contact op met Lieven de Key. Komen we er samen niet uit? Dan kun je bezwaar maken tegen de voorgestelde huurverhoging via de kantonrechter. Hoe dit werkt, lees je op de website van het Juridisch Loket.

Ik heb moeite met het betalen van de huur. Wat moet ik doen?

Neem in dit geval snel contact op met Lieven de Key. Samen kijken we dan of een passende oplossing of afspraak mogelijk is. Kijk ook voor alle mogelijkheden op lievendekey.nl/huurbetaling.

Ik heb een laag inkomen, kan ik huurverlaging aanvragen?

Huurders met een laag inkomen in 2021 hoeven zelf niets te doen. Als je recht hebt op huurverlaging, krijg je in mei 2023 vanzelf bericht van ons over de huurverlaging. Huurverlaging is ook mogelijk als je later een lager inkomen krijgt. Op het moment van je aanvraag wordt gekeken naar het inkomen van de laatste zes aaneensluitende maanden. Via lievendekey.nl/huurverlaging kun je eenvoudig controleren of je in aanmerking komt.

Mijn woning wordt gesloopt/gerenoveerd. Krijg ik een huurverhoging?

Pas nadat de peildatum voor sloop of renovatie is afgegeven door de gemeente krijg je geen huurverhoging meer.

Hoe bereken ik mijn maximale huur?

De maximale huur hangt af van de kwaliteit en de oppervlakte van de woonruimte en wordt berekend via het puntensysteem van de wettelijke woningwaardering. Dit gebeurt elk jaar op 1 juli. De woningwaardering kan elk jaar anders zijn, zonder dat uw woning verandert. Dit komt bijvoorbeeld door de verandering van de WOZ-waarde of een verandering van het energielabel. U kunt een puntenwaardering altijd opvragen via Woonservice (020 621 43 33). Kijk voor meer informatie ook op checkjeprijs.huurcommissie.nl.

Hoe komen jullie aan mijn inkomensgegevens?

Lieven de Key ontvangt van de Belastingdienst een huishoudverklaring over 2021. Hierop staat aangegeven of u in de categorie laag, midden of hoog valt. De Belastingdienst geeft niet door uit hoeveel personen uw huishouden bestaat en wat precies uw inkomen is, alleen in welke categorie u valt.