Waarom kiest Lieven de Key voor een huurverhoging?

Lieven de Key wil goede en betaalbare woningen voor onze bewoners. De huurinkomsten hebben we nodig om woningen te onderhouden, verbeteren en om nieuwe woningen te kunnen bouwen. We zetten de komende jaren extra mensen en middelen in voor de verduurzaming van onze woningen. Lieven de Key heeft de ambitie om alle woningen met energielabel E, F of G uiterlijk 2028 verbeterd te hebben. Door ze energiezuiniger te maken, dragen we bij aan het betaalbaar houden van de woonlasten. Dit wordt steeds lastiger omdat de kosten voor onderhoud ieder jaar stijgen. Door een huurverhoging kunnen wij alle woningen goed blijven onderhouden en verduurzamen. Kijk hier voor meer informatie.

Wanneer wordt mijn woning verduurzaamd?
Lieven de Key heeft de ambitie om alle woningen met een energielabel E, F of G uiterlijk 2028 verbeterd te hebben. Daarom gaat Lieven de Key de komende periode haar woningen verder verduurzamen. Door bijvoorbeeld beter te isoleren en energie op te wekken met zonnepanelen. Zo willen we bijdragen aan een betere wereld en voldoen aan de klimaatdoelstellingen. Helaas kunnen we niet alle woningen tegelijk aanpakken, maar zijn we vanaf 2023 aan het versnellen. Ook in 2024 gaan we een groot aantal complexen isoleren. Als jouw woongebouw aan de beurt is, ontvang je een half jaar van tevoren een brief. Kijk voor meer informatie op lievendekey.nl/onderhoud.

Heeft de nieuwe huurprijs invloed op mijn huurtoeslag?

Ja dat kan. Wij geven je nieuwe huurprijs door aan de Belastingdienst. Ga voor meer informatie over huurtoeslag en het maken van een proefberekening naar de website van de Belastingdienst.

Ik ben het niet eens met mijn huurverhoging. Hoe maak ik bezwaar?

Bekijk lievendekey.nl/bezwaar-maken voor alle voorwaarden per type woning. Hier kun je ook meteen een online formulier invullen om bezwaar te maken.

Ik heb moeite met het betalen van de huur. Wat moet ik doen?

Neem in dit geval snel contact op met Lieven de Key. Samen kijken we dan of een passende oplossing of afspraak mogelijk is. Of bekijk lievendekey.nl/huurbetaling voor alle mogelijkheden.

Mijn huur is in 2023 verlaagd met de wet eenmalige huurverlaging, en nu krijg ik weer een huurverhoging. Kan dat?

Ja, de verlaging is eenmalig. In 2023 heb je geen huurverhoging ontvangen maar vanaf 2024 kan je huur weer verhoogd worden. We kiezen ervoor om niet te verhogen met het maximale percentage.

Ik heb een laag inkomen, kan ik huurverlaging aanvragen?

Tot en met 30 december 2024 kun je zelf een huurverlaging aanvragen als het inkomen de afgelopen zes maanden is gedaald en je in 2023 geen huurverlaging hebt gekregen. Via lievendekey.nl/huurverlaging kun je eenvoudig controleren of je in aanmerking komt.

Mijn woning wordt gesloopt/gerenoveerd. Krijg ik een huurverhoging?

Pas nadat de peildatum voor sloop of renovatie is afgegeven door de gemeente krijg je geen huurverhoging meer.

Hoe bereken ik mijn maximale huur?

Lieven de Key let erop dat jouw huur niet hoger wordt dan de maximale huur die is toegestaan. De maximale huur hangt af van de kwaliteit en de oppervlakte van de woonruimte en wordt berekend volgens het puntensysteem van de overheid. Dit gebeurt elk jaar op 1 juli. De puntentelling kan elk jaar anders zijn, zonder dat je woning verandert. Dit komt bijvoorbeeld door de verandering van de WOZ-waarde of een verandering van het energielabel. Je kunt een puntentelling altijd opvragen via Woonservice (020 621 43 33). Kijk voor meer informatie ook op checkjeprijs.huurcommissie.nl.

Hoe komen jullie aan mijn inkomensgegevens?

Lieven de Key ontvangt van de Belastingdienst een huishoudverklaring over 2022. Hierop staat aangegeven of je in de categorie laag, midden of hoog valt. De Belastingdienst geeft niet door uit hoeveel personen jouw huishouden bestaat en wat precies je inkomen is, alleen in welke categorie u valt.