Huurders met een laag inkomen in 2021 hoeven zelf niets te doen

Als je recht hebt op huurverlaging, heb je in mei vanzelf bericht van ons gekregen over de huurverlaging. De huurverlaging gaat in per 1 juli 2023.

Wanneer krijg je een huurverlaging?

Als je een zelfstandige sociale huurwoning huurt met een huur hoger dan €575,03 en je inkomen lager is dan 120% van het minimuminkomen. Je moet dan wel op 1 maart 2023 al huurder van ons zijn. Hieronder zie je welke huishoudens hiervoor in aanmerking komen.

  • Eenpersoonshuishoudens (geen AOW) die in 2021 een inkomen hadden tot en met € 23.250
  • Eenpersoonshuishoudens (wel AOW) die in 2021 een inkomen hadden tot en met € 24.600
  • Meerpersoonshuishoudens (geen AOW) die in 2021 een inkomen hadden tot en met € 30.270*
  • Meerpersoonshuishoudens (wel AOW) die in 2021 een inkomen hadden tot en met € 32.730*

* Inkomen van inwonende kinderen onder 27 jaar telt niet mee bij meerpersoonshuishoudens.

Huurverlaging is ook mogelijk als je later een lager inkomen krijgt

Je moet dan wel op 1 maart 2023 al huurder van ons zijn. Op het moment van je aanvraag wordt gekeken naar het inkomen van de laatste zes aaneensluitende maanden. Dat inkomen rekenen wij om naar een jaarinkomen. Als je inkomen lager of gelijk is dan de inkomensgrenzen in de opsomming hieronder, dan kun je bij ons een eenmalige huurverlaging aanvragen. Dit kan van 1 maart 2023 tot en met 31 december 2024.

  • Eenpersoonshuishoudens (geen AOW) met een inkomen tot en met € 11.625
  • Eenpersoonshuishoudens (wel AOW) met een inkomen tot en met € 12.300
  • Meerpersoonshuishoudens (geen AOW) met een inkomen tot en met € 15.135*
  • Meerpersoonshuishoudens (wel AOW) met een inkomen tot en met € 16.365*

* Inkomen van inwonende kinderen onder 27 jaar telt niet mee bij meerpersoonshuishoudens.

Controleer eenvoudig of je in aanmerking komt voor huurverlaging.

Kom je in aanmerking? Vraag het daarna direct bij ons aan.

Controleren en aanvragen