Sociale huurwoningen

Om welke redenen je bezwaar kunt maken hangt af van welke huurverhoging Lieven de Key aan je heeft voorgesteld.


Lager inkomen: maximaal 5,8% of € 25

Bezwaar maken is mogelijk als:
 • De huur van je woning hoger wordt dan de maximale huurprijs volgens het aantal punten van het woningwaarderingsstelsel.
 • Het percentage van jouw huurverhoging hoger is dan het maximale percentage: maximaal 5,8% voor een huishoudinkomen tot en met € 52.753,- (eenpersoons) of € 61.046 (meerpersoons).
 • Je ons huurverhogingsvoorstel hebt ontvangen na 1 mei 2024.
 • Je een procedure hebt lopen bij de huurcommissie over gebreken.
 • Je huurverlaging of bevriezing hebt door een uitspraak van de huurcommissie.
 • Je meer dan twee huurverhogingen binnen 24 maanden ontvangt (huurverhoging na woningverbetering telt niet mee).
 • Je in 2024 een huurverlaging kreeg vanwege de Wet Eenmalige Huurverlaging.


Hoger inkomen: maximaal € 50 of € 100

Bezwaar maken is mogelijk als:
 • Het bedrag van jouw huurverhoging hoger is dan het maximale bedrag: maximaal 50 euro voor Hoge middeninkomens en 100 euro voor hoge inkomens.
 • De samenstelling van jouw huishouden is gewijzigd en je daardoor in een andere inkomenscategorie valt. Wij vragen een nieuwe verklaring op.
 • Het huishoudinkomen 2022 niet klopt. Zorg ervoor dat je zo snel mogelijk de juiste gegevens doorgeeft aan de Belastingdienst. De Belastingdienst past dan jouw huishoudverklaring aan. Lieven de Key vraagt een nieuwe huishoudverklaring op bij de Belastingdienst. Op basis daarvan wordt je bezwaar beoordeeld.
 • Het huishoudinkomen in 2023 is gedaald. Stuur bij je bezwaar het volgende mee:
  • Inkomensverklaringen(voorheen IB60-formulieren) over 2023 van alle huidige bewoners (verkrijgbaar bij de Belastingdienst). En;
  • Een uittreksel uit de Basisregistratie personen(BRP) van één van de bewoners waaruit blijkt hoeveel bewoners op het woonadres staan ingeschreven (verkrijgbaar bij de gemeente) (Let op: dit is geen standaarduittreksel uit de BRP; vraag als huurder aan uw gemeente hoe u een uittreksel aanvraagt waarop het aantal bewoners staat).
 • Iemand in het huishouden chronisch ziek of gehandicapt is. Hier geldt de regeling voor chronisch zieken of gehandicapten van de Rijksoverheid. Hier lees je ook welke documenten nodig zijn bij je bezwaar.

Hoe maak ik bezwaar

Via ons online formulier kun je dit eenvoudig doen of per post sturen naar: Lieven de Key, t.a.v. Huurverhoging, Postbus 2643, 1000 CP Amsterdam.

Bezwaar maken

Na het versturen van je bezwaar

 • Heb je bezwaar gemaakt? Je hoeft dan dat deel van de huurverhoging waar je bezwaar tegen maakt, niet te betalen. Na de uitspraak van de Huurcommissie wordt een mogelijk openstaand bedrag verrekend. We raden aan dit bedrag in ieder geval elke maand te reserveren.
 • Uiterlijk 1 augustus 2024 ontvang je van ons schriftelijk antwoord op het bezwaar.
 • Niet eens met de beslissing? Laat het ons direct weten, dan sturen we het bezwaar en onze beslissing door naar de Huurcommissie. Deze onderzoekt het bezwaar en doet uitspraak over onze beslissing.


Wat kun je verwachten van een uitspraak door de Huurcommissie?

Als de huurcommissie de huurverhoging heeft beoordeeld, ontvangen jij en Lieven de Key een uitspraak. Daarin staat of de jaarlijkse huurverhoging klopt of niet. Blijkt dat de jaarlijkse huurverhoging klopt? Dan gaat de huurverhoging met terugwerkende kracht in. En moet je de kosten van de procedure van € 25 alsnog betalen. Is de huurverhoging niet juist? Dan stelt de Huurcommissie de juiste huurprijs vast. Dit staat ook in de uitspraak.

Maak je bezwaar door je huur niet te betalen?

Wij zijn dan niet op de hoogte van de reden van jouw bezwaar. Volgens de wet moeten wij je daarom een aangetekende brief sturen vóór 1 oktober 2024. Als je dan nog steeds de huurverhoging niet wilt betalen, dan moet je zelf een procedure starten bij de Huurcommissie. Kijk hier voor meer informatie.

Vrijesectorwoningen

Ben je het niet eens met de voorgestelde huurverhoging? Neem dan contact op met Lieven de Key. De huur kan alleen jaarlijks verhoogd worden als daarover iets in het huurcontract staat:

 • Staat in je huurcontract een percentage van meer dan 5,5%? Dan mogen wij in 2024 de huur niet met dat hogere percentage verhogen. De maximum huurverhoging in de vrije sector in 2024 is 5,5%.
 • Staat in je huurcontract een percentage dat lager dan of gelijk is aan 5,5%? Dan mogen wij de huur verhogen met het percentage dat in het contract staat.
 • Staat in je huurcontract niets over jaarlijkse huurverhoging? Dan kunnen wij de huur niet verhogen.

Parkeerplekken en overige ruimtes

Bezwaar maken doe je via de kantonrechter. Hoe je bezwaar maakt bij de kantonrechter, lees je op de website van de overheid.