Sociale huurwoningen

Om welke redenen je bezwaar kunt maken hangt af van welke huurverhoging Lieven de Key aan je heeft voorgesteld.


Lager inkomen: maximaal 3,1% of € 25

Bezwaar maken is mogelijk als:
 • De huur van je woning hoger wordt dan de maximale huurprijs volgens het aantal punten van het woningwaarderingsstelsel.
 • Het percentage van jouw huurverhoging hoger is dan het maximale percentage: maximaal 3,1% voor een huishoudinkomen tot en met € 48.836,- (eenpersoons) of € 56.513 (meerpersoons).
 • Je ons huurverhogingsvoorstel hebt ontvangen na 1 mei 2023.
 • Je een procedure hebt lopen bij de huurcommissie over gebreken.
 • Je huurverlaging of bevriezing hebt door een uitspraak van de huurcommissie.
 • Je meer dan twee huurverhogingen binnen 24 maanden ontvangt (huurverhoging na woningverbetering telt niet mee).
 • Je voor 1 juli 2023 een huurverlaging krijgt vanwege de Wet Eenmalige Huurverlaging 2023.


Hoger inkomen: maximaal € 50 of € 100

Bezwaar maken is mogelijk als:
 • Het bedrag van jouw huurverhoging hoger is dan het maximale bedrag: maximaal 50 euro voor Hoge middeninkomens en 100 euro voor hoge inkomens.
 • De samenstelling van jouw huishouden is gewijzigd. Stuur bij je bezwaar een uittreksel basisregistratie personen (BRP). Dit vraag je aan bij de gemeente.
 • Het huishoudinkomen 2021 niet klopt. Zorg ervoor dat je zo snel mogelijk de juiste gegevens doorgeeft aan de Belastingdienst. De Belastingdienst past dan jouw huishoudverklaring aan. Lieven de Key vraagt in de eerste week van juli een nieuwe huishoudverklaring op bij de Belastingdienst. Op basis daarvan wordt je bezwaar beoordeeld.
 • Het huishoudinkomen in 2022 is gedaald. Stuur bij je bezwaar een inkomensverklaring mee van alle personen boven de 18 jaar over het jaar 2022. Deze inkomensverklaring(en) vraag je aan bij de Belastingdienst.
 • Iemand in het huishouden per 1 juli 2023 chronisch ziek of gehandicapt is. Hier geldt de regeling voor chronisch zieken of gehandicapten van de Rijksoverheid. Stuur bij je bezwaar een kopie van de medische indicatie mee.

Hoe maak ik bezwaar

Via ons online formulier kun je dit eenvoudig doen. Je kunt je bezwaar ook per post sturen naar: Lieven de Key, t.a.v. Huurverhoging, Postbus 2643, 1000 CP Amsterdam. Bezwaar maken moet altijd schriftelijk voor 1 juli 2023.

Bezwaar maken

Na het versturen van je bezwaar

 • Heb je bezwaar gemaakt? Je hoeft dan dat deel van de huurverhoging waar je bezwaar tegen maakt, niet te betalen. Na de uitspraak van de Huurcommissie wordt een mogelijk openstaand bedrag verrekend. We raden aan dit bedrag in ieder geval elke maand te reserveren.
 • Uiterlijk 1 augustus 2023 ontvang je van ons schriftelijk antwoord op het bezwaar.
 • Niet eens met de beslissing? Laat het ons direct weten, dan sturen we het bezwaar en onze beslissing door naar de Huurcommissie. Deze onderzoekt het bezwaar en doet uitspraak over onze beslissing.


Wat kun je verwachten van een uitspraak door de Huurcommissie?

Als de huurcommissie de huurverhoging heeft beoordeeld, ontvangen jij en Lieven de Key een uitspraak. Daarin staat of de jaarlijkse huurverhoging klopt of niet. Blijkt dat de jaarlijkse huurverhoging klopt? Dan gaat de huurverhoging met terugwerkende kracht in. En moet u de kosten van de procedure van € 25 alsnog betalen. Is de huurverhoging niet juist? Dan stelt de Huurcommissie de juiste huurprijs vast. Dit staat ook in de uitspraak.

Maak je bezwaar door je huur niet te betalen?

Wij zijn dan niet op de hoogte van de reden van jouw bezwaar. Volgens de wet moeten wij je daarom een aangetekende brief sturen vóór 1 oktober 2023. Als je dan nog steeds de huurverhoging niet wilt betalen, dan moet je zelf een procedure starten bij de Huurcommissie. Kijk hier voor meer informatie.

Vrijesectorwoningen, parkeerplekken en overige ruimtes

Huur je een vrijesectorwoning, parkeerplek of andere ruimte bij Lieven de Key en ben je het niet eens met de voorgestelde huurverhoging? Neem dan contact op met Lieven de Key. Komen we er samen niet uit? Dan kun je bezwaar maken tegen de voorgestelde huurverhoging.

Bezwaar maken doe je via de kantonrechter. Hoe je bezwaar maakt bij de kantonrechter, lees je op de website van het Juridisch Loket.