Op 1 juli 2023 mag Lieven de Key de huur verhogen met:

  • Maximaal 3,1% als de kale (netto) huur €300 of meer per maand is. Dit is gelijk aan de gemiddelde loonontwikkeling.
  • Maximaal €25 als de kale (netto) huur lager is dan €300 per maand.


Meer over deze huurverhoging vind je hier

Huurverhoging voor huishoudens met een hoger inkomen is € 50 euro of € 100

De vorige keer was dit een percentage. Dat is nu veranderd. Als je een hoger middeninkomen of een hoog inkomen hebt, krijg je een inkomensafhankelijke huurverhoging. Deze huurverhoging hangt af van het aantal personen in je huishouden en het (gezamenlijke) jaarinkomen van 2021. Hieronder zie je de verdeling.

* Van inwonende jongeren die op 1 januari 2023 jonger zijn dan 23 jaar, telt alleen het inkomen boven €21.835 mee.
** We zorgen ervoor dat de huur niet hoger wordt dan € 1.010,08.
*** We zorgen ervoor dat de huur niet hoger wordt dan € 1.131,28

Meer over deze huurverhoging vind je hier

Huurverhoging voor kamers is 3,1%

Voor huurders van een onzelfstandige eenheid heeft de Minister van VRO een vast en voor iedereen gelijk percentage van 3,1% vastgesteld. Wij volgen dit percentage, waarbij we altijd aftoppen op de maximale huurprijs die bij de kamer hoort op basis van de woningwaardering.

Sommige huurders krijgen huurverlaging

Voor dit jaar geldt de wet Eenmalige Huurverlaging 2023. Bewoners van een sociale huurwoning met een lager inkomen, kunnen in 2023 een huurverlaging krijgen naar €575,03. Op lievendekey.nl/huurverlaging lees je hier meer over.

De maximale huurprijs voor uw woning

Lieven de Key let erop dat jouw huur niet hoger wordt dan de maximale huur die is toegestaan. De maximale huur hangt af van de kwaliteit en de oppervlakte van de woonruimte en wordt berekend via het puntensysteem van de wettelijke woningwaardering. Dit gebeurt elk jaar op 1 juli. De woningwaardering kan elk jaar anders zijn, zonder dat uw woning verandert. Dit komt bijvoorbeeld door de verandering van de WOZ-waarde of een verandering van het energielabel. U kunt een puntenwaardering altijd opvragen via Woonservice (020 621 43 33). Kijk voor meer informatie ook op checkjeprijs.huurcommissie.nl.