Op 1 juli 2024 mag Lieven de Key de huur verhogen met:

  • Maximaal 5,8% als de kale (netto) huur €300 of meer per maand is. Dit is gelijk aan de gemiddelde loonontwikkeling.
  • Maximaal €25 als de kale (netto) huur lager is dan €300 per maand.
  • Maximaal €50 bij hoger middeninkomens en maximaal €100 bij hoge inkomens.

Lieven de Key kiest voor onderstaande verdeling

Huurders met een lage huur ontvangen een hoger percentage huurverhoging dan huurders met een hoge huur. Vorig jaar kregen huurders een huurverlaging naar €575,03 volgens de Wet eenmalige huurverlaging. Daarom kiezen we voor deze groep niet het maximale percentage. Ontvangt u huurtoeslag? Uw huurtoeslag is begin 2024 omhoog gegaan. Dat compenseert de huurverhoging in de meeste gevallen. Zo wil Lieven de Key wonen zo betaalbaar mogelijk houden voor iedereen.


Bijlage reguliere huurverhoging

Huurverhoging voor huishoudens met een hoger inkomen is € 50 euro of € 100

Als je een hoger middeninkomen of een hoog inkomen hebt, krijg je een inkomensafhankelijke huurverhoging. Deze huurverhoging hangt af van het aantal personen in je huishouden en het (gezamenlijke) jaarinkomen van 2022. Hieronder zie je de verdeling.

* Van inwonende jongeren die op 1 januari 2024 jonger zijn dan 23 jaar, telt alleen het inkomen boven €22.356 mee.
** We zorgen ervoor dat de huur niet hoger wordt dan € 1.099,58.
*** We zorgen ervoor dat de huur niet hoger wordt dan € 1.231,52.

Bijlage inkomensafhankelijke huurverhoging

Huurverhoging voor kamers is maximaal 5,3%

Voor huurders van een onzelfstandige eenheid heeft de Minister van Volkshuisvesting & Ruimtelijk Ordening een vast en voor iedereen gelijk percentage van 5,8% vastgesteld. Lieven de Key kiest voor een maximale huurverhoging van 5,3%.

De maximale huurprijs voor uw woning

Lieven de Key let erop dat jouw huur niet hoger wordt dan de maximale huur die is toegestaan. De maximale huur hangt af van de kwaliteit en de oppervlakte van de woonruimte en wordt berekend volgens het puntensysteem van de overheid. Dit gebeurt elk jaar op 1 juli. De puntentelling kan elk jaar anders zijn, zonder dat je woning verandert. Dit komt bijvoorbeeld door de verandering van de WOZ-waarde of een verandering van het energielabel. Je kunt een puntentelling altijd opvragen via Woonservice (020 621 43 33). Kijk voor meer informatie ook op checkjeprijs.huurcommissie.nl.