Op 1 juli 2024 mag Lieven de Key de huur verhogen met maximaal 5,5%

Dit is de inflatie (4,5%) + 1%.
Lieven de Key kiest voor een maximale huurverhoging van 4,4%.

Ben jij of iemand in je huishouden 67 jaar of ouder op 1 juli 2024?

En is dit bekend bij ons? Dan heb je een huurverhoging gekregen van maximaal 3,75%. Dit is gelijk aan de stijging van de AOW in 2024. Is dit niet bekend bij ons, maar heb jij of iemand in je huishouden wel de AOW-leeftijd? Vraag deze huurverhoging dan aan via lievendekey.nl/bezwaar-maken. Wij hebben een bewijs van je geboortedatum op een officieel document nodig. Gaat het om iemand in je huishouden? Dan hebben wij ook een uittreksel basisregistratie nodig (BRP).

Waar gaat de huurverhoging naartoe?

De huurinkomsten hebben we nodig om woningen te onderhouden, verbeteren en om nieuwe woningen te kunnen bouwen. We zetten de komende jaren extra mensen en middelen in voor de verduurzaming van onze woningen. Lieven de Key heeft de ambitie om alle woningen met energielabel E, F of G uiterlijk 2028 verbeterd te hebben. Door ze energiezuiniger te maken, dragen we bij aan het betaalbaar houden van de woonlasten. Dit wordt steeds lastiger omdat de kosten voor onderhoud ieder jaar stijgen. Door een huurverhoging kunnen wij alle woningen goed blijven onderhouden en verduurzamen. Kijk hier voor meer informatie.