De huurverhoging voor een vrijesectorwoning is maximaal 4,1%

Dit is de gemiddelde loonontwikkeling (3,1%) + 1%.

Goed om te weten

In een aantal huurovereenkomsten staat een andere afspraak en wordt de huur met een lager percentage verhoogd. Ontvangt u een hogere huurverhoging, dan mag u bezwaar maken.

Waar gaat de huurverhoging naartoe?

De huurinkomsten hebben we onder andere hard nodig voor onderhoud aan de woningen. Daarnaast moeten alle woningen met een energielabels E, F of G uiterlijk in 2029 zijn verbeterd. Daarom zet Lieven de Key zich de komende jaren in om deze woningen energiezuiniger te maken door middel van isolatie en ventilatie en indien mogelijk zonnepanelen. Zo zetten wij de komende jaren grote stappen in de verduurzaming en het verlagen van de energielasten. Kijk hier voor meer informatie.