De huurverhoging is maximaal 4,5%

Dit percentage is gelijk aan de inflatie.