Sierbestrating

 • De bestrating mag niet hoger liggen dan de onderkant van de buitenkozijnen van de tuindeur en de berging.
 • Tussen de bestrating en de onderdorpel moet minimaal 10 mm vrije ruimte zijn.
 • De bestrating mag niet hoger zijn dan de bovenkant van de vloer van de berging.
 • Je legt de bestrating met genoeg afschot.
 • Je legt de bestrating op een dicht zandpakket van minimaal 20 cm stopzand. Als het nodig is leg je er worteldoek onder.
 • Je zorgt ervoor dat de roosters in de buitengevel voor ventilatie van de kruipruimte niet bedekt zijn. Die roosters moeten openblijven.

Je bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de sierbestrating. Haal je de sierbestrating weg als je verhuist? Dan moet je de standaardbestrating weer terugleggen.

Schutting, haag en bomen

Een schutting mag niet hoger zijn dan:

 • 2 meter, als je de schutting plaatst aan de achterkant van de woning of op de erfscheiding met de buren.
 • 1 meter, als je de schutting plaatst aan de voorkant van de woning.

Je hebt geen bouwvergunning nodig voor een schutting die maximaal 2 m hoog is. Je moet de schutting dan wel:

 • 1 meter of meer achter de voorgevelrooilijn plaatsen
 • 1 meter of meer van de weg of het openbaar groen plaatsen.

Verder:

 • Wil je de schutting op de erfscheiding plaatsen? Dan overleg je van tevoren met de buren. Je hebt hun toestemming nodig. Je wordt namelijk samen met je buren eigenaar van de schutting.
 • Zet je de schutting vóór of tegen de erfafscheiding? Dan heb je geen toestemming nodig van de buren.
 • Plaats de palen van de schutting om de 1.80 meter. Zet de palen 60 tot 100 cm in de grond. Dan staan ze stevig. Zeker als je een betonnen voet gebruikt.

Een haag plaatsen

 • Je hebt een vergunning nodig als je een haag wilt neerzetten. Een haag is namelijk een bouwwerk.
 • Je zet een haag minimaal 50 centimeter uit de erfscheiding met de buren.
 • Je zet een boom minimaal 2 meter uit de erfgrens.
 • Je meet deze afstanden vanuit het midden van de voet van de boom, haag of heester.

Dit staat zo in het Burgerlijk Wetboek. Deze bepaling geldt niet als je tuin naast een openbare weg of water ligt.Een haag mag hoger worden dan 2 meter. Je bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van schuttingen, bomen en hagen.Staat de schutting op de erfscheiding? Dan zijn de buren verantwoordelijk voor het onderhoud aan hun kant.

Ga je verhuizen?

 • Dan moet je een schutting die vóór of tegen de erfscheiding staat, weghalen. Je mag hem ook laten overnemen door de volgende huurder. Dit geldt ook voor schuttingen die op de erfscheiding met de openbare weg staan.
 • Alle bomen en hagen weghalen die hoger zijn dan 2 meter.
 • Staat de schutting op de erfscheiding? Dan mag je die niet weghalen, als je verhuist.
 • Bomen en hagen mogen niet hoger zijn dan 2 meter. Je snoeit bomen en hagen zelf.
 • Huur je een huurwoning in een complex met een Vereniging van Eigenaren (VvE) van koopwoningen? Dan vraag je de VvE of die eisen stelt aan de schutting of haag.

Schuur

 • Je hebt misschien een vergunning nodig van de gemeente. Het plaatsen van een schuur is namelijk een verandering van de constructie en een grote bouwkundige verandering. Je kunt informatie hierover krijgen bij de gemeente waarin je woont.
 • Je laat ons de bouwtekeningen van de schuur zien, voordat je de schuur neerzet.
 • Je plaatst de fundering minimaal 80 cm onder het maaiveld. Je plaatst de fundering op staal of palen.
 • Je mag standaard bouwpakketten van hout gebruiken.
 • De minimale afstand van de gevel moet 3 meter zijn.
 • De stahoogte in de schuur moet minimaal 2.10 meter zijn.

Je bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de schuur. We bekijken de staat van de schuur, als je verhuist. Is de schuur niet goed genoeg meer? Dan moet je de schuur weghalen. Je moet ook de fundering weghalen en de tuin vlak opleveren.Huur je een huurwoning in een complex met een Vereniging van Eigenaren (VvE) van koopwoningen? Dan vraag je de VvE of die eisen stelt aan de schuur.

Vijver

Leg een vijver zo aan, dat je buren er geen overlast van hebben. Let hierbij ook op de veiligheid en de toegang van je tuin.

Je bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de vijver. Wanneer je verhuist haal je de vijver weg en lever je de tuin vlak op.