Zolang je de woning huurt, ben je verantwoordelijk voor het onderhoud, reparaties en vervanging van veranderingen die je zelf hebt aangebracht in de woning. Je betaalt daar zelf de kosten van. We adviseren dat je de veranderingen via de inboedelverzekering verzekert als ‘huurderbelang’. Deze vallen namelijk niet onder onze opstalverzekering voor schade door brand of storm.

Zelf aansprakelijk

Je bent zelf aansprakelijk voor schade die ontstaat door het aanbrengen van veranderingen in de woning. Dit kan financiële of bouwkundige schade zijn. Daarom adviseren we te werken met gecertificeerde aannemers en installateurs. Bij ingrijpende veranderingen kan het verstandig zijn een Construction All Risk (CAR) verzekering af te sluiten.

Overname bij verhuizing

Sommige aanpassingen en veranderingen in de woning moet je weghalen wanneer je verhuist, of aanbieden ter overname aan de nieuwe bewoner. In andere gevallen mogen deze blijven zitten.

Overname door Lieven de Key

Voor veranderingen die wij overnemen moet je altijd vooraf toestemming vragen. Mag de verandering aan de woning ongewijzigd blijven, dan worden wij er eigenaar van na je vertrek. Denk hierbij aan het plaatsen van dubbel glas, of het isoleren van het dak.

Vergoeding voor verbouwing

Je krijgt bij je verhuizing meestal geen vergoeding voor veranderingen die je zelf hebt aangebracht. Er zijn vier veranderingen waarvoor je wel een vergoeding krijgt. Deze veranderingen zorgen namelijk voor een waardestijging van je woning:

 • Dakkapel (wanneer 4 meter breed).
 • Dakramen per raam.
 • Plaatsen van dubbel glas.
 • Aan- en bijbouwen.

Er geldt wel een aantal regels:

 • De verbouwing moet bij vertrek voldoen aan alle kwaliteitseisen.
 • Alles moet goed onderhouden zijn.
 • Je moet de rekening kunnen laten zien.
 • De vergoeding is nooit hoger dan het normbedrag dat wij voor de verandering zouden betalen.
 • Er geldt een afschrijvingsperiode, hoe ouder de verandering is, hoe minder vergoeding je krijgt.
 • Je krijgt geen vergoeding als je de woning koopt.
 • De hoogte van de vergoeding wordt bepaald aan de hand van het jaar dat de verbouwing plaats vond. We bepalen de vergoedingen elk jaar opnieuw.