• Iedere verbouwing of klus moet voldoen aan de kwaliteitseisen van het Bouwbesluit van de Rijksoverheid, de eisen van de nutsbedrijven (gas, water en licht) en de eisen van de brandweer.
  • De materialen en installaties moeten voldoen aan de Europese normen en keurmerken.
  • Veranderingen aan gas- en elektrische installaties moeten uitgevoerd worden door een erkend installateur. Als je verhuist, moet je een keuringsrapport kunnen laten zien.
  • De aanpassing aan de woning mag geen (geluid)overlast of hinder veroorzaken voor omwonenden.
  • De woning moet goed bereikbaar blijven.
  • De veranderingen mogen geen negatieve gevolgen hebben voor het energielabel.

Controle

Bij een ingrijpende verbouwing moet je van te voren toestemming vragen bij Lieven de Key. Daarnaast is het verplicht een controle te laten uitvoeren wanneer de klus geklaard is. Een medewerker van Lieven de Key controleert dan of de verandering voldoet aan alle kwaliteitseisen. Je moet deze controle aanvragen binnen vier weken nadat de klus klaar is. Na goedkeuring bij deze controle krijg je binnen twee weken een goedkeuringsformulier.