Startblok Zeeburg,

Startblok Zeeburg is een woonproject op Zeeburgereiland. Vanaf het najaar 2022 wonen hier 250 jongeren uit Nederland en statushouders. Samen vormen ze hier een community.

Naast de 451 tijdelijke studentenwoningen aan de Zuiderzeeweg op Zeeburg komt in het najaar van 2022 Startblok Zeeburg. In Startblok Zeeburg wonen straks 250 jongeren (van 18 t/m 27 jaar) zelfstandig met voorzieningen en activiteiten die het ontmoeten van medebewoners en buurtbewoners gemakkelijk maken. De helft van de woningen is bestemd voor statushouders. De andere helft is beschikbaar voor jongeren van hier. Startblok Zeeburg is een woonproject voor 10 jaar.

Een goede start voor iedereen

Het doel van Startblok Zeeburg is niet alleen het huisvesten van jongeren. Het is vooral het geven van een goede start aan alle bewoners: of het nu jongeren zijn uit Nederland of jongeren die hun eigen land hebben moeten ontvluchten. Het Startblok biedt jongeren uit de buurt, studenten en net afgestudeerden een springplank voor het ‘echte leven’ en helpt bewoners die net in Nederland zijn aangekomen snel de weg te vinden in de Amsterdamse samenleving.

Zelfstandig én samen

Je woont zelfstandig in een studio (25m2) met eigen keuken en badkamer. Daarnaast is er veel aandacht voor ontmoeting. Vanuit het Startblok worden activiteiten georganiseerd voor en door bewoners. Daarnaast komen er sportvoorzieningen en een clubhuis voor de bewoners van het Startblok en de 451 studenten op Zeeburg. Dit biedt alle bewoners kansen om een netwerk op te bouwen, vrienden te maken en hun horizon te verbreden. Samen kom je verder en is bovendien gezelliger.

Past Startblok Zeeburg bij jou?

  • Je bent tussen 18 en 27 jaar oud.
  • Je krijgt een jongerencontract. Dat betekent dat je 5 jaar op Startblok Zeeburg kan wonen. Intussen bouw je woonduur op bij Woningnet en ben je je ervan bewust dat je na 5 jaar een volgende stap moet maken op de woningmarkt.
  • Je vindt het clubhuis, de sportvoorzieningen en activiteiten belangrijk voor je woonplezier en om anderen te ontmoeten.
  • Je staat open voor anderen en ziet de diversiteit van bewoners als een kans om je horizon te verbreden.

Wanneer is het klaar?

De voorbereidingen zijn begonnen op 20 december 2021. Startblok Zeeburg, het clubhuis en de voorzieningen voor ontmoeting zijn in het najaar 2022 klaar.

Gezocht: enthousiaste en creatieve organisatietalenten

Het organiseren van activiteiten voor bewoners wordt door bewoners zelf gedaan. Startblok Zeeburg is opzoek naar enthousiaste en creatieve organisatietalenten die tegen vergoeding bewoners van het startblok en bewoners van de studentencomplexen samen weten te brengen. Is dit iets voor jou? Meldt dit dan bij je inschrijving.

Wil je wonen in Startblok Zeeburg?

Kijk voor meer informatie over Startblok Zeeburg en hoe je je aanmeldt voor een woning op de projectsite.

Ga naar Startblokzeeburg.nl

Meer informatie