Met de gegevens die we verwerken gaan we vertrouwelijk om. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG) stelt. We gebruiken je gegevens niet voor andere doeleinden dan waarvoor ze bedoeld zijn. We doen niet aan profilering. In ons privacy beleid leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Voor meer informatie, lees hier ons privacy beleid.