Privacy visie

Met de gegevens die we verwerken gaan we vertrouwelijk om. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG) stelt.

We gebruiken je gegevens niet voor andere doeleinden dan waarvoor ze bedoeld zijn. We doen niet aan profilering. In ons privacy beleid leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Voor meer informatie, lees hier ons privacy beleid.

Camera statement

Lieven de Key maakt zowel bij haar eigen kantoren als bij sommige woningen gebruik van cameratoezicht ter bescherming van huurders, medewerkers, bezoekers en hun eigendommen. Bij de inzet van cameratoezicht wordt een zorgvuldige afweging gemaakt tussen de noodzaak van beveiliging en de privacy van de personen die gefilmd worden.

In onderstaande verklaring kun je de uitgangspunten en regels voor onze inzet van camera's lezen.

Camera statement Lieven de Key