Johan Greivestraat,

Op de Johan Greivestraat en Piet Mondriaanstraat maken 112 verouderde sociale huurwoningen straks plaats voor maximaal 265 nieuwbouwwoningen. Het nieuwbouwplan is de uitkomst van een zorgvuldig proces met bewoners en de gemeente. Alle bewoners die hebben aangegeven terug te willen naar nieuwbouw, kunnen terugkeren. De afspraken over de herhuisvesting en vergoedingen aan bewoners zijn vastgelegd in een sociaal plan. Deze en meer informatie over het project staat op www.johangreivestraat.nl.

De nieuwbouw

In de nieuwbouw komen straks maximaal 265 nieuwe woningen

  • een gebouw met 135 sociale huurwoningen en circa 750 m2 bedrijfsruimte
  • twee torens met maximaal 130 woningen (middenhuur en vrije sector) en een ondergrondse parkeergarage.

De sloop van de huidige gebouwen start begin 2024. De oplevering van de sociale huurwoningen verwachten we in de 1e helft van 2026. De midden- en vrije sector huurwoningen zijn naar verwachting eind 2026 klaar.

Onderhoud in de tussenfase

Lieven de Key gaat geen grote investeringen meer doen in het complex. Met kleine ingrepen willen wij voor de bewoners toch een veilige en prettige woonsituatie behouden. Als u gebreken aan uw woning heeft, dan kunt u deze melden via de website van Lieven de Key. Persoonlijk langskomen is mogelijk op het beheerkantoor op Jan Tooropstraat 77. Het spreekuur is elke werkdag tussen 9.00 en 10.00 uur.

Voor meer informatie over het project kan er contact opgenomen worden met Daniel Duijnhouwer: daniel.duijnhouwer@lievendekey.nl