Puivervanging Groot Kattenburg

De ramen, kozijnen en deuren in de voor- en achtergevel van 378 woningen van het complex Groot Kattenburg worden vernieuwd. De huidige puien zijn sterk verouderd en voldoen niet meer aan de huidige eisen voor isolatie en veiligheid. De vernieuwing betekent dat de kwaliteit van de woningen verbetert en het verwarmen straks minder energie kost. De vervanging start volgens planning aan het einde van 2023 en duurt ruim een jaar.

De nieuwe puien bieden bewoners:

 • Een meer comfortabele woning
 • Lager energieverbruik
 • Een veiligere woning (politiekeurmerk)
 • Draaikiepramen
 • zonwerend HR+++ glas
 • Nieuwe ventilatieroosters
 • Vervanging van asbesthoudende vensterbanken
 • Nieuwe suskasten aan de Kattenburgerstraat

Uitstraling blijft behouden

De wens van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (voorheen de Welstandscommissie) is dat de oorspronkelijke uitstraling van de gebouwen behouden blijft. Het ontwerp van de nieuwe puien is daarom gebaseerd op de huidige puien.

Planning

 • Februari 2023: Voorbereiding vernieuwing van de puien in 6 voorbeeldwoningen (verschillende woningtypen, bewoond en onbewoond)
 • April t/m mei 2023: Uitvoering 6 voorbeeldwoningen
 • Mei en juni 2023: Evaluatie voorbeeldwoningen en definitieve planning
 • Eind juni/begin juli: bezoek voorbeeldwoning door bewoners
 • Eind 2023: Start werkzaamheden puivervanging
 • Eind 2024: Alle puien zijn vernieuwd

Samen met huurders en eigenaren

Van de 378 woningen wordt ongeveer 60% verhuurd door Lieven de Key. In samenspraak met de bewonerscommissie, huurders en eigenaren is het plan voor de nieuwe puien gemaakt. Het plan is voor de bewoners samengevat in de boekjes "Uw woning heeft straks nieuwe puien.