De Geschillencommissie bestaat uit vijf onafhankelijke personen die niet werken bij Lieven de Key. Ze beoordelen jouw klacht en het standpunt van Lieven de Key. De geschillencommissie beoordeelt jouw klacht en het standpunt van Lieven de Key en geeft een advies.

Stap 1: Dien het geschil schriftelijk in

In het geschillenreglement Artikel 4 en 5 kan je lezen onder welke voorwaarden de geschillencommissie de klacht in behandeling neemt. Een geschil indienen kan per post of via email.

Per brief
Woonstichting Lieven de Key
t.a.v. De geschillencommissie
Postbus 2643
1000 CP Amsterdam

Via e-mail:
geschillencommissie@lievendekey.nl

Stap 2: Je krijgt een ontvangstbevestiging van de geschillencommissie

De geschillencommissie stuurt een ontvangstbevestiging en informeert je over de volgende stap.

Stap 3: Er wordt een hoorzitting gepland met de geschillencommissie

Nadat de geschillencommissie de informatie die nodig is heeft ontvangen krijg je een uitnodiging om aanwezig te zijn bij de hoorzitting. Er zijn drie leden van de geschillencommissie aanwezig, een secretaris en een medewerker van Lieven de Key. Tijdens de hoorzitting krijg je de mogelijkheid om je klacht toe te lichten. De leden van de geschillencommissie kunnen je ook vragen stellen. Lieven de Key krijgt ook gelegenheid om te reageren en vragen te beantwoorden. De hoorzitting duurt maximaal 1 uur.

> Binnen 3 weken na de hoorzitting ontvangen jij en Lieven de Key het advies van de geschillencommissie

Stap 4: De directie van Lieven de Key neemt een besluit

Uiterlijk 4 weken na het advies van de geschillencommissie ontvang je het besluit van de directie van Lieven de Key.

Ben je niet tevreden met het advies van de geschillencommissie of het besluit van de directie van Lieven de Key? Dan kan je het volgende doen:

1. Huur je een sociale huurwoning?

Dan kan je met de klacht nog terecht bij de huurcommissie. De huurcommissie is een onpartijdige organisatie die meningsverschillen tussen huurders van een sociale huurwoning en verhuurders voorkomt, helpt oplossen of daarover een officiële uitspraak doet. De uitspraak van de huurcommissie is dus bindend voor jou en Lieven de Key. Bezoek de website van de huurcommissie voor meer informatie.

2. Huur je een woning in de vrije sector, bedrijfsruimte of parkeerplaats?

Dan kan je bezwaar maken bij de kantonrechter door een spoedprocedure (kort geding) te starten.