Anton Waldorpstraat en omgeving,

Lieven de Key knapt zes woongebouwen rondom de Anton Waldorpstraat in Slotervaart (Nieuw-West) op. Het gaat in totaal om 279 woningen. De woningen worden daardoor energiezuiniger en blijven geschikt voor toekomstige generaties.

Verbeteren kwaliteit

We verbeteren de veiligheid, het comfort en de uitstraling van de woongebouwen. Daardoor kunnen de gebouwen weer langer mee en wonen bewoners er prettiger.

Meer comfort en energiezuiniger

We brengen energiebesparende voorzieningen aan, zoals isolatie, en combineren dit met goede mechanische ventilatie. Hierdoor voelen de woningen warmer en prettiger aan en wordt de kans op schimmel- en vochtproblemen kleiner. Ook verbruiken bewoners met de verbetering minder energie.

Werken in fases

Het project is opgedeeld in drie fases. In elke fase pakken we twee woongebouwen aan. We zijn nu bezig met de laatste fase: de hoogbouwflats aan de Anton Waldorp en Marius Bauerplantsoen. Bewoners blijven via nieuwsbrieven op de hoogte van de ontwikkelingen.

Hoogbouwflats Anton Waldorpstraat en Marius Bauerplantsoen


Lieven de Key werkt aan het onderhoud van de hoogbouwflats aan de Anton Waldorpstraat en Marius Bauerplantsoen. Na technische onderzoeken en een woonwensonderzoek hebben we een voorkeursscenario bepaald waarmee we de woongebouwen willen verbeteren.

De woongebouwen zijn technisch in matige staat, slecht geïsoleerd (label F/G) en er is sprake van achterstallig onderhoud waardoor veel problemen naar voren komen. De woongebouwen wijken hierdoor ook af van de voorgaande door Lieven de Key verbeterde woongebouwen van Fase 1 en 2.

Het voorstel is daarom een transformatie met behoud van casco (vernieuwbouw). Ook wel te vergelijken met een renovatie naar nieuwbouwstaat. Daarmee kunnen we de tekortkomingen verhelpen en de woongebouwen toekomstbestendig maken.

We gaan nu het voorkeursscenario en sociaal plan overleggen met de bewoners. Na een positief advies van de bewonerscommissie gaan we de realisatie van de werkzaamheden voorbereiden.

Waar staan we nu

  • Eind 2023 hebben we het projectplan en sociaal plan aangeboden aan de bewonerscommissie. Begin 2024 heeft de bewonerscommissie een positief advies afgegeven. Dat was voor ons het moment dat we de peildatum konden aanvragen bij de gemeente.
  • Begin 2024 hebben we de peildatum ontvangen van de gemeente. Vanaf dat moment konden bewoners met stadsvernieuwingsurgentie verhuizen.
  • We hebben een aannemer en bouwteampartner geselecteerd met wie we het plan verder technisch gaan uitwerken.
  • We blijven met de bewonerscommissie in gesprek over onderwerpen als de energievoorziening en de technische uitwerking.

Op de hoogte blijven

Via waldorp-bauer.nl informeert Lieven de Key de buurtbewoners van de Anton Waldoprstraat over de woningverbetering en verbouwingen. Lees mee voor meer informatie of meldt u aan voor de nieuwsbrief voor buurtbewoners.